Privacystatement


De Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) werkt voor de inwoners en de beide besturen van de gemeente De Wolden en de gemeente Hoogeveen. Dit doet de SWO onder meer via de website www.werkenbijdeswo.nl. Bezoekt u deze website, dan verwerkt de SWO uw persoonsgegevens. In dit privacystatement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen. 

Privacystatement


De Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) werkt voor de inwoners en de beide besturen van de gemeente De Wolden en de gemeente Hoogeveen. Dit doet de SWO onder meer via de website www.werkenbijdeswo.nl. Bezoekt u deze website, dan verwerkt de SWO uw persoonsgegevens. In dit privacystatement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen. 

Soort gegevens

De SWO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • IP-adres

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken IP-adressen voor 2 doelen: 

  • Om te analyseren hoe vaak de website www.werkenbijdeswo.nl wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij de statistiekenprogramma's Google Analytics en Siteimprove.

  • Om de website www.werkenbijdeswo.nl veilig en bereikbaar te houden.  

Bewaartermijnen

De SWO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden op de webserver 1 jaar bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen. En ze worden ook alleen daarvoor bekeken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dewoldenhoogeveen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website www.werkenbijdeswo.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  

Beveiligen persoonsgegevens

De SWO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Al onze medewerkers hebben een belofte of eed afgelegd. We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerd personeel mag je gegevens  inzien en verwerken. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 14 0528 of info@dewoldenhoogeveen.nl.  

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.  

Contactgegevens Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Raadhuisplein 24
7901 BW HOOGEVEEN  
14 0528
info@dewoldenhoogeveen.nl 

Heb je een vraag?


Neem dan contact met ons op!

 

Heb je een vraag?


Neem dan contact met ons op!

 

Gemeente De Wolden

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde (Dr.)

Gemeente Hoogeveen

Raadhuisplein 1
7901 BP Hoogeveen