De Wolden geeft energie!

 

Het college van burgemeester en wethouders gaat voor dialoog, verbinding en samenwerking. Het raads-breedprogramma ‘De Wolden 2022-2026: We doen het samen!’ vormt de basis voor de ambities van het college.

De Wolden geeft energie!

 

Het college van burgemeester en wethouders gaat voor dialoog, verbinding en samenwerking. Het raads-breedprogramma ‘De Wolden 2022-2026: We doen het samen!’ vormt de basis voor de ambities van het college.

Woningbouw

De Wolden wil een gemeente zijn waar elke inwoner passende en betaalbare woonruimte kan vinden. Met name voor jongeren en starters is dat nu moeilijk. Daarom wil De Wolden inzetten op voldoende betaalbare woningen, actief en versneld.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid staat De Wolden voor een forse opgave:

  • In 2030 wil De Wolden 100% groengas in de gemeente.
  • In 2040 wil De Wolden als gemeente volledig energieneutraal zijn.
  • In 2050 wil De Wolden volledig circulair zijn.

Landbouw/vitaal buitengebied

Om onze boeren lokaal te ondersteunen om verder te innoveren heeft De Wolden een Transitiefonds Toekomstgerichte landbouw opgericht, bedoeld voor bijvoorbeeld recreatie, zorg, duurzaamheid en landschapskwaliteit.

Het sociale gezicht van De Wolden

De Wolden is een vitale en inclusieve gemeente waarin iedereen naar vermogen mee kan doen in onze samenleving.

Dienstverlening & kwaliteit van bestuur

De inwoner staat centraal. In de nieuwe visie Dienstverlening staat dat de Wolden zorgt voor een excellente, voor iedereen passende dienstverlening, passend bij aard en karakter van De Woldense samenleving voor zowel inwoners als ondernemers.

Wil je het hele collegeprogramma lezen? Dat staat op de website van gemeente De Wolden.

Heb je een vraag?

Neem dan contact met ons op!

 

Heb je een vraag?


Neem dan contact met ons op!

 

Gemeente De Wolden
Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde (Dr.)

Gemeente Hoogeveen
Raadhuisplein 1

7901 BP Hoogeveen