Organisatiestructuur


Bekijk het organogram van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen en zie in hoofdlijnen hoe onze organisatie met de zes eenheden eruit ziet.

Organisatiestructuur

 

Bekijk het organogram van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen en zie in hoofdlijnen hoe onze organisatie met de zes eenheden eruit ziet.

De samenwerkingsorganisatie bestaat uit zes eenheden


Strategisch Beleidscentrum

De 45 professionals zijn inhoudelijke sparringpartners van de bestuurlijke opdrachtgevers. Ze staan midden in de samenleving met als doel: resultaat op straat. De medewerkers zijn ondernemend, creatief en ambitieus. Er is een plezierige werksfeer waarin de samenwerking versterkt wordt door elkaar scherp te houden, uit te dagen en te inspireren. Daarbij staan de professionals altijd in nauwe verbinding met het bestuur, inwoners, bedrijven en instellingen, samenwerkingspartners en natuurlijk met de eigen organisatie? 

Dienstverlening & Activering

Binnen deze eenheid werken ruim 200 enthousiaste en betrokken medewerkers. De eenheid bestaat uit vier afdelingen: jeugd en bijzondere zorg, inkomensvoorziening, werk en re-integratie (inclusief Recht op Leren) en de afdeling zorg.  

Zorg en ondersteuning aan kwetsbare groepen, daar gaat het hier om. Beide gemeenten zijn ieder verantwoordelijk voor een samenhangend en integraal beleid binnen het sociaal domein. De nadruk ligt op wat mensen zelf kunnen, daarna komt de vraag of en welke professionele zorg of ondersteuning nodig is. Onze professionals zijn empathisch, proactief en goed in samenwerken. 

Dienstverlening 

Deze eenheid bestaat uit 120 enthousiaste en bevlogen medewerkers. Deze eenheid richt vooral op het primaire proces richting inwoners en ondernemers. De medewerkers zijn gastvrij en helpen de inwoners zo goed mogelijk met de vragen of verzoeken om producten of diensten. Van het beantwoorden van de telefoon, het uitreiken van paspoorten, tot het verlenen van vergunningen en de handhavers op straat. Hierbij hanteren zij vijf kernwaarden: aandacht, vertrouwen, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking. Daarom heeft de eenheid gekozen voor het werken in kleinere teams zodat deze kernwaarden ook echt de ruimte krijgen. De medewerkers van Dienstverlening willen altijd samen, beter en verder met jou. 

Fysieke leefomgeving 

Deze eenheid bestaat uit 250 medewerkers, die zich allemaal inzetten voor de ontwikkeling van de openbare ruimte. Verschillende projecten helpen daarbij. Dit kunnen grote projecten zijn, zoals nieuwe rotondes, maar ook kleine projecten, zoals het verbeteren van weggedeeltes.  

De medewerkers in deze eenheid bewegen door de hele organisatie en door beide gemeenten heen. Zij zorgen ervoor dat de openbare ruimte er netjes uitziet en verzorgen diverse faciliteiten. Binnen deze eenheid werken denkers en doeners. De denkers bedenken de plannen, de doeners voeren ze uit. In een goede samenwerking dragen zij met zijn allen bij aan een mooiere leefomgeving voor de inwoners van beide gemeenten.  

Advies & Control

De eenheid Advies & Control bestaat uit ruim 120 enthousiaste collega's. Zoals de naam al zegt wordt er binnen deze eenheid voor controle gezorgd. De medewerkers controleren en adviseren over onder andere financiële gegevens van de organisatie, ze behandelen juridische zaken en begeleiden bij inkooptrajecten. Daarnaast vallen ook managementassistentes en applicatiebeheerders onder deze eenheid. Gezamenlijk ondersteunen en adviseren zij de organisatie op hun vakgebieden.

Advies & Services 

Bij deze eenheid werken ruim 160 betrokken en dienstverlenende medewerkers. De eenheid is veelal ondersteunend en adviserend aan de organisatie, waarbij de focus intern gericht is. Doel is om onze medewerkers, de directie en de beide colleges goed te faciliteren zodat zij in een prettige werkomgeving en met goede voorzieningen hun werk kunnen doen. Van de koffie die gedronken wordt, tot de systemen waar mee gewerkt wordt en een tijdige uitbetaling van het salaris. De eenheid typeert zich in de diversiteit en afwisseling van teams en taken.

Heb je een vraag?


Neem dan contact met ons op!

 

Heb je een vraag?


Neem dan contact met ons op!

 

Gemeente De Wolden

Raadhuisstraat 2 
7921 GD Zuidwolde (Dr.)

Gemeente Hoogeveen

Raadhuisplein 1
7901 BP Hoogeveen